2.2. Gestió de documents PDF.

 • Exportar un arxiu PDF.

Si tens Apache OpenOffice o LibreOffice exportar un document (també fulls de càlcul o presentacions) en format .pdf és molt senzill:
  • 1r. Desa l'arxiu en el format editable que desitgis (si encara no ho has fet);
  • 2n. Accedeix a Archivo / Exportar en formato PDF
  • 3r. S'obrirà una finestra emergent amb moltes opcions de conversió. Bàsicament, a nivell usuari ens interessa :
   • Seleccionar pàgines concretes o tot el document a exportar;
   • Qualitat en la compressió d'imatges (per defecte està al 90%);
   • Afegir o no els marcadors del document.
   • Possibilitat d'establir una contrasenya a l'arxiu (per obrir-lo, copiar-lo i/o imprimir-lo).
  • 4t. Clicam "Exportar".
  • 5è. Seleccionam la destinació per desar l'arxiu i el nom d'aquest.
  • 6è. Començarà l'exportació de l'arxiu i en acabar ja tindràs a la destinació triada l'arxiu PDF.


 • Modificar un document PDF:
Com ja saps, una de les característiques dels arxius .pdf és preservar-los de possibles modificacions; però, com no podria ser d'una altra manera, existeixen eines que permeten aquesta edició. N'hi ha programes de pagament, com Adobe Acrobat, però també n'hi ha serveis gratuïts que permeten fer-ho, ja siguin de manera online (prèvia pujada als servidors de l'arxiu i amb una interacció bastant limitada [ex. PDFzorro.com o PDFfiller]) o amb la instal·lació d'un programa  (encara que la majoria és funcional només 30 dies [ex. PDFConverter o INFIXPDF Editor]).

Si tens Apache OpenOffice, amb la instal·lació d'una extensió al programa també podràs realitzar aquesta tasca. És molt senzill :
- Descarrega l'extensió PDF Import for Apache OpenOffice.
- Una vegada descarregada, executa l'arxiu, llegeix el contracte, i accepta. 
- L'extensió s'instalarà automàticament.
- Una vegada instal·lada, només caldrà que accedeixis a l'OpenOffice, i vagis a Arxiu / Obrir i seleccionis l'arxiu .pdf que vols modificar. 
- El programa trigarà una estona en convertir l'arxiu, però en fer-ho, ja podràs fer les modificacions adients. En tot cas, recorda que aquest sistema va bé per fer algunes modificacions, però també té les seves limitacions, i és un poc més complex treballar amb ell, perquè el text convertit és agrupat per cel·les lineals.

Si tens LibreOffice, encara és molt més senzill: l'extensió ja ve instal·la per defecte, per la qual cosa, només hauràs d'obrir l'arxiu pdf que vulguis editar des de la plataforma Writter.