7. La identitat digital de la Delegació Diocesana d'Ensenyament de Mallorca.


Com ja molts/es sabeu, des de fa un parell d'anys hem estat treballant en la construcció d'una identitat digital pel nostre col·lectiu: 
  • Una nova web de la Delegació (http://ensenyamentmallorca.blogspot.com) adaptada a la xarxa 3.0, en la qual disposam de seccions laborals (amb tota la legislació que ens pertoca) i seccions destinades a compartir material audiovisual (a més d'altres seccions).
  • Una carpeta a Dropbox per poder compartir material per l'aula (gratuïta, d'accés fàcil i amb molta capacitat d'emmagatzematge); 
  • Una Plataforma de Formació específica (moodle), on podem participar a cursos online que organitza la Delegació, o debatre als diversos fòrums que conté (genèrics i específics); 
  • Un grup tancat a Facebook, pel professorat de Religió de Mallorca, on entre tots els membres ens posam al dia d'informacions, compartim enllaços, intentam resoldre dubtes o ens donam ànims!...
Als següents articles ens endinsarem en una petita explicació de cadascú d'aquests elements.