1.6. Google Vídeos i la seva interfície d'usuari.


Google Videos ha sofert diversos canvis al llarg de la seva història. Inicialment, nasqué amb l'objectiu de fer la competència a Youtube, la companya de la qual fou adquirida finalment el 2006 per Google. El 2012 la companya anuncia que Google Vídeos deixava de permetre la pujada de material audiovisual (per cedir el testimoni a Youtube) i passava a convertir-se només en un cercador de vídeos a la xarxa. 
L'avantatge de Google Vídeos? Què el seu camp de recerca va més enllà de Youtube (el qual també s'inclou), per la qual cosa ens atorga una major disponibilitat de recerca de material audiovisual, i sense les complicacions d'haver de viatjar d'una web a una altra.

Podem accedir a l'adreça: https://www.google.es/video


Una vegada hem accedir al cercador de vídeos i hem fet una recerca, accedirem a una pàgina semblant a la reproduïda més abaix amb els resultats de la nostra recerca.


1. Barra de recerca (permet la recerca per veu).
2. Barra d'accés als altres cercadors de Google, i a l'accés a les Eines de cerca dels videos.
3. Eines de recerca. Serveixen per poder discriminar resultats i poder aproximar-nos més al que cercam. Les eines de recerca que inclou a data d'avui són:
a. Idioma. Pots indicar si vols cercar a tot el web o només a pàgines escrites en l'idioma establert.
b. Durada. Permet establir un criteri de durada del vídeo. Els intervals de recerca són: Qualsevol durada / Curt (0-4 min.) / Mitjà (4-20 min.) / Llarg (20 min. o més).
c. Antiguitat de la pujada del vídeo. Els intervals de recerca poden ser personalitzats per l'usuari, encara que inclou una llista d'opcions que facilita la tasca: Qualsevol moment / La darrera hora / Les darreres 24 hores / La setmana passada / El darrer més / L'any passat.
d. Qualitat. Podem triar entre Qualsevol qualitat o Alta Qualitat.
e. Subtítols. Permet la recerca de vídeos amb l'opció de mostrar o no subtítols.
f. La font de recerca. Permet centrar la recerca en alguns llocs webs concrets que varien depenent de la recerca feta (Google "intueix" pels teus criteris de recerca que en aquells llocs webs podràs trobar el que cerques). Youtube sempre hi figura en aquest llistat d'opcions. Si indicam qualsevol font, no limitam el lloc web de recerca.
4. Resultats de la recerca. Clicant sobre el resultat que desitgem serem redirigits al lloc web que allotja el vídeo (google vídeos no reprodueix vídeos ni els allotja).