1.9. Google Calendar.


Google Calendar és una agenda i calendari electrònic. Permet sincronitzar-ho amb els contactes de Gmail de manera que puguem convidar-los i compartir esdeveniments.

Múltiples calendaris poden ser agregats i compartits, permetent diversos nivells de permisos per als usuaris. Això permet la col·laboració i compartir horaris entre grups o famílies.

Podem accedir a l'adreça: https://calendar.google.com

La Delegació també disposa d'un calendari públic (incrustat al seu web). Pots accedir directament a aquest calendari a l'adreça: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=delegaciobisbat%40gmail.com&ctz=Europe/Madrid (després veurem com podem agregar-lo al nostre compte de Calendar).