6. Drive versus Dropbox.


Dropbox és un dels serveis d'emmagatzematge en el núvol més populars del món. Va ser creat l'any 2007 per Drew Houston i Arash Ferdowsi gràcies a un “accident” informàtic quan aquests eren estudiants del Massachusetts Institute of Technology (Drew sempre oblidava el seu usb a casa i diàriament havia d'intercanviar múltiples arxius).

El servei permet als usuaris emmagatzemar i sincronitzar arxius en línia i entre ordinadors i compartir arxius i carpetes amb altres usuaris. N'existeixen versions gratuïtes i de pagament.